UDK: 630* 232 https://doi.org/10.31298/sl.143.11-12.8
1Damir Drvodelić, Milan Oršanić, 2019: Izbor kvalitetne šumske sadnice poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) za umjetnu obnovu i pošumljavanje. Š.L. 11-12, s.577


                UNDER CONSTRUCTION