UDK: 630* 232.(Coniferae sp.)
1Topić, V., 1990: Prirast nekih vrsta četinjača na submediteranskom krškom području Dalmacije. Š.L. 11-12, s.441    PDF


                UNDER CONSTRUCTION