UDK: 630* 232.3 https://doi.org/10.31298/sl.144.11-12.7
1Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Mirjana Grahovac-Tremski, 2020: Rasadnička proizvodnja šumskih voćkarica u rasadnicima Hrvatskih šuma d.o.o.. Š.L. 11-12, s.597


                UNDER CONSTRUCTION