UDK: 630* 232.4.001 (Salix alba L.)
1Kovačić, Đ. i Krstinić, A., 1984: Uspijevanje nekih klonova stablastih vrba na čistinama Lonjskog polja. Š.L. 3-4, s.107    PDF


                UNDER CONSTRUCTION