UDK: 630* 232.5:272
1Karavla, J., 1994: Dendrološka i šumsko-uzgojna važnost starih parkova u Samoboru. Š.L. 7-8, s.221


                UNDER CONSTRUCTION