UDK: 630* 236 (Fagus sylvatica L.) 001.
1Pintarić, K., 2000: Analiza strukture i kvalitete prirodnog pomlatka nekih bukovih šuma u Bosni i Hercegovini. Š.L. 11-12, s.627


                UNDER CONSTRUCTION