UDK: 630* 243 (001)
1Čater,M., P. Simončič, 2009: Fotosintetski odziv mladih stabala bukve (Fagus sylvatica L.) na odabranim plohama u različitim svjetlosnim uvjetima. Š.L. 11-12, s.569


                UNDER CONSTRUCTION