UDK: 630* 261 (001) https://doi.org/10.31298/sl.146.3-4.4
1Ender Bugday, 2022: Mapiranje osjetljivosti na klizišta na temelju GIS-a korištenjem strojnog učenja i procjene alternativnih šumskih putova u zaštitnim šumama. Š.L. 3-4, s.137


                UNDER CONSTRUCTION