UDK: 630* 263 (001)
1Belčić, B., 2004: Strukturne osobine i prirodna sukcesija ritskih šuma na ušću Mure u Dravu. Š.L. 3-4, s.103


                UNDER CONSTRUCTION