UDK: 630* 443 (001)
1Liović, Boris, 2011: Utjecaj pepelnice (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.) na rast i preživljenje hrastova ponika. Š.L. 13, s.122
2Pernek,M., M. Županić, D. Diminić,T. Cech, 2011: Vrste roda Phytophthora na bukvi i topolama u Hrvatskoj. Š.L. 13, s.130
3Željko ZGRABLIĆ, Hrvoje MARJANOVIĆ, Danko DIMINIĆ, 2016: MOŽEMO LI PREDVIDJETI ZARAZE GLJIVOM SPHAEROPSIS SAPINEA PRATEĆI RAZNOLIKOST GLJIVA U ŠUMSKIM KULTURAMA CRNOGA BORA?. Š.L. 1-2, s.7
4Dalibor BALLIAN, 2016: GENETSKA STRUKTURA POPULACIJA HRASTA KITNJAKA (Quercus petraea (Matt.) Lieblein) U BOSNI I HERCEGOVINI NA TEMELJU ANALIZE IZOENZIMSKIH BILJEGA. Š.L. 3-4, s.127


                UNDER CONSTRUCTION