UDK: 630* 443 (001) https://doi.org/10.31298/sl.144.1-2.3
1Osman Mujezinović, Kenan Zahirović, Milivoj Franjević, Mirza Dautbašić, 2020: Trofičke karakteristike i utjecaj bukove skočipipe na površinu oštećenja lista bukve u Bosni i Hercegovini. Š.L. 1-2, s.27


                UNDER CONSTRUCTION