UDK: 630* 449 (001) https://doi.org/10.31298/sl.141.3-4.1
1Jelena KRANJEC, Marno MILOTIĆ, Marija HEGOL, Danko DIMINIĆ, 2017: GLJIVAMA SLIČNI ORGANIZMI U TLU ODUMIRUĆIH SASTOJINA POLJSKOG JASENA (Fraxinus angustifolia Vahl). Š.L. 3-4, s.115


                UNDER CONSTRUCTION