UDK: 630* 451
1Glavaš, M., Margaletić, J., Baltić, M., Vuković, M., 1999: Štete od puhova u šumama Gorskoga kotara od 1972. do 1998. godine. Š.L. 5-6, s.211
2Videc, G., 2006: Suzbijanje mišolikih glodavaca u šumskim ekosustavima. Š.L. 11-12, s.533


                UNDER CONSTRUCTION