UDK: 630* 462 (001)
1Sabo, A., 2003: Oštećivanje stabala pri privlačenju drva zglobnim traktorom timberjack 240c u prebornim sastojinama. Š.L. 7-8, s.335


                UNDER CONSTRUCTION