UDK: 630* 49.001/2.00
1Kalafadžić, Z. i Kušan, V., 1990: Definiranje stupnja oštećenosti šumskog drveća i sastojina. Š.L. 11-12, s.517    PDF


                UNDER CONSTRUCTION