UDK: 630* 524 (001) https://doi.org/10.31298/sl.143.9-10.3
1Muammer Şenyurt, Ilker Ercanli, 2019: Usporedba modela umjetne neuralne mreže za predviđanje drvnog volumena krimskih borova u šumama pokrajine Cankiri. Š.L. 9-10, s.413


                UNDER CONSTRUCTION