UDK: 630* 525 (001)
1Bezak, K., 2002: Modeli sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i njihova novčana vrijednost produkcije drvnih sortimenata. Š.L. 9-10, s.479
2Prka, M., A. P. B. Krpan, 2007: Problem određivanja sortimentne strukture jednodobnih bukovih sastojina. Š.L. 5-6, s.219


                UNDER CONSTRUCTION