UDK: 630* 537 (001) https://doi.org/10.31298/sl.142.7-8.2
1Violeta Dimitrova, 2018: Zalihe biomase mrtvog drva u šumskim ekosustavima bukve (Fagus sylvatica L.) na području zapadnog Balkana, Bugarska. Š.L. 7-8, s.363


                UNDER CONSTRUCTION