UDK: 630* 56 : 338.911 (497,13). 001/2
1Sabadi, R., Jakovac, H., 1982: Sirovinski izvori prerade drva u SR Hrvatskoj. Š.L. 6-8, s.231    PDF


                UNDER CONSTRUCTION