UDK: 630* 561 Fagus sylvatica L. (001)
1Ivanković, M., S. Bogdan, G. Božič, 2008: Varijabilnost visinskog rasta obične bukve (Fagus sylvatica L.) u testovima provenijencija u Hrvatskoj i Sloveniji. Š.L. 11-12, s.529


                UNDER CONSTRUCTION