UDK: 630* 569
1Zelić, J., Pauča, B., 2003: Prilog određivanju normala za mješovite preborne sastojine u panonskim šumama bukve i jele. Š.L. 7-8, s.389
2Novotny,V., I. Balenović, N. Medenjak, D. Štorga, D. Pošta, 2011: Istraživanje strukture starijih i starih sastojina obične bukve u gospodarskoj jedinici “Đurđevačka bilogora”. Š.L. 13, s.282


                UNDER CONSTRUCTION