UDK: 630* 585 (001)
1Klobučar,D., R. Pernar, 2009: Umjetne neuronske mreže u procjeni sastojinskih obrasta s cikličkih snimaka. Š.L. 3-4, s.145


                UNDER CONSTRUCTION