UDK: 630* 587 (001) https://doi.org/10.31298/sl.143.1-2.3
1Dalibor Ballian, Emir Lizdo, Faruk Bogunić, 2019: Analiza diferenciranosti rasta i fenologije provenijencija običnog bora (Pinus sylvestris L.) u pokusu provenijencija kod Kupresa (Bosna i Hercegovina). Š.L. 1-2, s.25


                UNDER CONSTRUCTION