UDK: 630* 591.9/595.7.001 (497.13)
1Durbešić, P., Vujčić-Karlo, S., Bukvić, I., 1994: Faunističko i zoogeografsko istraživanje kornjaša (Coleoptera-Insecta) Šumskih zajednica Medvednice. Š.L. 3-4, s.85


                UNDER CONSTRUCTION