UDK: 630* 652
1Posavec, S., 2004: Specifičnosti poslovne analize entiteta za gospodarenje šumom i šumskim zemljištem. Š.L. 5-6, s.279
2Rubin, G., 2004: Procjena vrijednosti šuma – praktični pristup. Š.L. 11-12, s.679
3Zelić, Juraj, 2006: Prilog izračunavanju vrijednosti drva na panju (šumska taksa) jednodobnih sastojina hrasta kitnjaka. Š.L. 3-4, s.113


                UNDER CONSTRUCTION