UDK: 630* 831
1Puljak, S., 2005: Istraživanje gorivih svojstava nekomercijalnih vrsta drveća za potrebe proizvodnje topline i električne energije. Š.L. 3-4, s.169


                UNDER CONSTRUCTION