UDK: 630* 902 - 232.4
1Ivančević, V., 2003: 125. Obljetnica osnutka "Kraljevskog Nadzorništva za pošumljenje krasa krajiškog područja - Inspektorata za pošumljavanje krševa, goleti i uređenje bujica" u Senju, naše najstarije šumarske krške organizacije, 1878 - 2003. godine. Š.L. 13, s.3


                UNDER CONSTRUCTION