UDK: 630* 907
1Nodilo, M., 2001: Zaštita prirode u službi posjetitelja NP "Mljet". Š.L. 3-4, s.177
2Šajković, A., 2005: Odnos studenata šumarstva prema prirodi i resursima. Š.L. 11-12, s.583
3Prebježić, P., 2007: Grafički prikaz strukturnih odnosa u sastojini prašume bukve i jele (Abieti-Fagetum illyricum, Horv. 38) “Čorkova uvala” na području Nacionalnog parka Plitvička jezera. Š.L. 7-8, s.345
4Prebježić, P., 2008: Prostorni prikaz niza debljinskih razreda prve izmjere trajne plohe u prašumi “Čorkova uvala” 1957. godine. Š.L. 7-8, s.363
5Španjol, Ž., D. Barčić, R. Rosavec, B. Dorbić, 2011: Biološko-ekološko i prostorno vrednovanje zaštićenih prirodnih vrijednosti u županijama sjeverozapadne Hrvatske. Š.L. 1-2, s.51
6Barčić, D., N. Panić, 2011: Ekološko vrednovanje u zaštićenom prostoru Parka prirode Kopački rit. Š.L. 7-8, s.379


                UNDER CONSTRUCTION