UDK: 630* 907.1
1Tolić, I., 2002: Ljepotu i bogatstvo ekosustava hrvatskog Jadrana treba očuvati. Š.L. 3-4, s.165
2Martinić, I., 2002: Planovi upravljanja za hrvatske nacionalne parkove i parkove prirode. Š.L. 9-10, s.501
3Farkaš-Topolnik, N., Krauthacker, H., Trenc, N., 2003: Međunarodna konferencija "Zaštićena područja Europskih planina - mjesto života rekreacije i razmjene" Chambery, Francuska. Š.L. 1-2, s.51
4Martinić, I., 2004: Šumarska struka u svjetlu uspostave ekološke mreže Republike Hrvatske. Š.L. 3-4, s.163


                UNDER CONSTRUCTION