UDK: 630* 923 https://doi.org/10.31298/sl.141.1-2.6
1Alen BERTA, Vladimir KUŠAN, Josip KRIŽAN, Denis STOJSAVLJEVIĆ, Dalibor HATIĆ, 2017: POSJEDOVNE I POVRŠINSKE ZNAČAJKE ŠUMA ŠUMOPOSJEDNIKA U HRVATSKOJ PREMA REGIJAMA. Š.L. 1-2, s.57


                UNDER CONSTRUCTION