UDK: 630* : 631.53.03 : 631.8.001
1Komlenović, N., Markoja, Đ., Rastovski, P., 1983: Istraživanja utjecaja sjetvenih supstrata i mineralnih gnojiva za rast i ishranu nekih vrsta drveća i grmlja. Š.L. 3-4, s.193    PDF


                UNDER CONSTRUCTION