UDK: 630*007 (497.13)
1Matić, S., 1991: Revirni sustav u šumarstvu Hrvatske kao osnovni preduvjet povećanja ekoloških, socijalnih i sirovinskih funkcija šuma. Š.L. 6-9, s.345    PDF


                UNDER CONSTRUCTION