UDK: 630*145.7:181(497.13)
1Kranjčev, R., 1996: Zaštićena priroda - Podravski pijesci danas. Š.L. 9-10, s.425


                UNDER CONSTRUCTION