UDK: 630*15.9(497.13 - Baranja)
1Getz, D., 1995: Ugroženost nekih vrsta lovne divljači i trajno zaštićenih životinja od primjene kemijskih zaštitnih sredstava na lovno-šumskom području sjeveroistočnog dijela Baranje. Š.L. 1-2, s.33


                UNDER CONSTRUCTION