UDK: 630*182.59.001 (Abies alba Mill)
1Medvedović, J., 1991: Sinekologija zajednice obične jele (Abies alba Mill) u sjevernoj Hrvatskoj i floristički parametri važni za gospodarenje bukovo--jelovim šumama. Š.L. 6-9, s.303    PDF


                UNDER CONSTRUCTION