UDK: 630*1828 (Betula pendula Roth)
1Rauš, Đ. i Vukelić, J., 1986: Vegetacijske i strukturne osobine fitocenoze o-bične breze (Betula pendula Roth.) na Psunju. Š.L. 5-6, s.177    PDF


                UNDER CONSTRUCTION