UDK: 630*187
1Vucelić, N., 1987: Tipološka istraživanja i ekološko-gospodarski tipovi šuma. Š.L. 7-9, s.414    PDF
2Gabrijel HORVAT, Jozo FRANJIĆ, 2016: INVAZIVNE BILJKE KALNIČKIH ŠUMA. Š.L. 1-2, s.53


                UNDER CONSTRUCTION