UDK: 630*189:626.1/.4
1Lovrić, N., 1985: Utjecaj građenja šumske cestovne mreže odnosno cestovnih pravaca na ekološke sustave okoline. Š.L. 11-12, s.561    PDF


                UNDER CONSTRUCTION