UDK: 630*22:631.415.3.001 (Fraxinus angustifolia Vahl)
1Kadović, R., 1989: Tolerantnost poljskog jasena (Fraxinus angustifo-1 i a Vahl.) prema solima i mogućnost njegove primjene u šumarskim zasadima na zaslanjenim zemljištima. Š.L. 3-5, s.111    PDF


                UNDER CONSTRUCTION