UDK: 630*232 (Picea abies Karst)
1Orlić, S., 1989: Rezultati o visinskom i debljinskom rastu obične smreke (P. abies Karst) u pokusima različitih razmaka sadnje na području Slavonije. Š.L. 1-2, s.17     PDF


                UNDER CONSTRUCTION