UDK: 630*232 : 582.471:630*422/3.58.001 (Pseudotsuga taxifolia Britt.)
1Pintarić, K., 1983: Ritam prirašćivanja u visinu duglazije (Pseudotsuga taxifolia Britt.) u toku godine u ovisnosti od provenijencije i vremenskih prilika. Š.L. 7-8, s.331    PDF


                UNDER CONSTRUCTION