UDK: 630*232 : 582.475.001
1Orlić, S., 1983: Rezultati komparativnog uzgoja nekih domaćih i stranih vrsta četinjača. Š.L. 3-4, s.207    PDF


                UNDER CONSTRUCTION