UDK: 630*232.311.9 (497.13) (Quercus robur L.)
1Mikloš, I., 1991: Onečišćenje zraka i urod žira u našim šumama hrasta lužnjaka. Š.L. 3-5, s.151    PDF


                UNDER CONSTRUCTION