UDK: 630*232.4 (Salix alba L.)
1Krstinić, A. i Kajba, D., 1993: Kako produžiti jesensku sadnju stablastih vrba u Posavini?. Š.L. 6-8, s.313    PDF


                UNDER CONSTRUCTION