UDK: 630*232.4:582.475:631.811.2.001 (Pinus silvestris)
1Anić, J., Komlenović, N. , 1983: Utjecaj različitih oblika fosfora na ishranu biljaka običnog bora (Pinus silvestris). Š.L. 7-8, s.323    PDF


                UNDER CONSTRUCTION