UDK: 630*232:551.8.001
1Medvedović, J., 1992: Relativne vrijednosti pluviotermičkih indeksa povoljnosti klime za šumsku vegetaciju. Š.L. 9-10, s.415    PDF


                UNDER CONSTRUCTION