UDK: 630*272:226.001 (497.13)
1Vrdoljak, Ž., 1996: Park šuma Marjan, razvoj, sadašnje stanje i smjernice za budući tretman. Š.L. 7-8, s.307


                UNDER CONSTRUCTION