UDK: 630*29 (497.17)
1Dimitrov, B., 1989: Stanje šuma i problem reprodukcije s posebnim osvrtom na regeneraciju šuma u SR Makedoniji. Š.L. 3-5, s.161    PDF


                UNDER CONSTRUCTION