UDK: 630*323.12 (Q. robur L.)
1Bojanin, S., Krpan, A., Beber, J., 1990: Utrošak goriva i maziva motorne lančane pile STIHL 056, kod obaranja stabala i izrade sortimenata tehničke oblovine i jednometarskog prostora drva u zrelim sastojinama hrasta lužnjaka. Š.L. 6-8, s.261    PDF


                UNDER CONSTRUCTION