UDK: 630*32:338.984 (083.4) 001
1Martinić, I., 1990: Matematički modeli za planiranje činilaca sječe i izrade drva u prebornim šumama. Š.L. 3-5, s.133    PDF


                UNDER CONSTRUCTION